Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Opis pilota zdalnego sterowania

Ustaw kursor kolejno na każdym przycisku w poniższym symulatorze, aby sprawdzić, jaką funkcję pełni dany przycisk.

  • Off: wyłącza zarówno urządzenie iPod/iPhone, jak i system.
  • Odtwarzanie/pauza: naciśnij, aby odtwarzać ścieżkę dźwiękową z urządzenia znajdującego się w stacji dokującej lub wstrzymać odtwarzanie tej ścieżki. Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie. Naciśnij i przytrzymaj, aby odtwarzać dźwięk z innego podłączonego urządzenia podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone.
  • Zwiększanie głośności: zwiększa głośność.
  • Następna lista odtwarzania: naciśnij, aby wybrać następną listę odtwarzania.
  • Zmniejszanie głośności: zmniejsza głośność.
  • Poprzednia lista odtwarzania: naciśnij, aby wybrać poprzednią listę odtwarzania.
  • Przeszukiwanie do tyłu: naciśnij raz, aby przejść do początku bieżącej ścieżki. Naciśnij dwukrotnie, aby przejść do początku poprzedniej ścieżki. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przeszukać ścieżkę do tyłu.
  • Przeszukiwanie do przodu: naciśnij raz, aby przejść do następnej ścieżki. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przeszukać ścieżkę do przodu.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.