Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Opis pilota zdalnego sterowania

Dotyczy:

 • Bezprzewodowy system muzyczny SoundLink®

Ustaw kursor kolejno na każdym przycisku w poniższym symulatorze, aby sprawdzić, jaką funkcję pełni dany przycisk.

 • Off: naciśnij, aby wyłączyć system.
 • Odtwarzanie/pauza: naciśnij, aby odtworzyć bieżącą ścieżkę na komputerze lub wstrzymać jej odtwarzanie.
 • Zwiększanie głośności: naciśnij, aby zwiększyć poziom głośności. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybciej regulować głośność.
 • [B]Źródło bezprzewodowe[/b]: naciśnij, aby wybrać komputer jako źródło bezprzewodowe.
 • Zmniejszanie głośności: naciśnij, aby zmniejszyć poziom głośności. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybciej regulować głośność.
 • AUX: naciśnij, aby wybrać źródło podłączone do gniazda AUDIO IN.
 • Przeszukiwanie do tyłu: naciśnij, aby przejść do początku bieżącej ścieżki. Naciśnij dwukrotnie, aby przejść do początku poprzedniej ścieżki.
 • Przeszukiwanie do przodu: naciśnij, aby przejść do początku następnej ścieżki.

Uwaga:

 • Przyciski odtwarzania/pauzy i przeszukiwania mogą nie działać w przypadku korzystania z internetowych stacji radiowych i niektórych aplikacji muzycznych.
 • Pilot nie umożliwia sterowania żadnym urządzeniem podłączonym do gniazda AUDIO IN systemu.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.