Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Aktualizacja oprogramowania systemu (dołączony film)

Aktualizacja oprogramowania jest udostępniana w celu poprawy wydajności systemu. Aby zaktualizować oprogramowanie, wykonaj następujące czynności:

Upewnij się, że system SoundLink® Air jest podłączony do sieci Wi-Fi połączonej z Internetem. Wskaźnik Wi-Fi na przednim panelu powinien się świecić na niebiesko.

Wskaźnik Wi-Fi

Korzystając z pilota, przytrzymaj przycisk WYCISZENIA przez 10 sekund i obserwuj przez ten czas diodę sieci Wi-Fi.

Wyciszenie

Jeśli dioda sieci Wi-Fi dwukrotnie mignie na zielono, możesz zwolnić przycisk WYCISZENIA: oprogramowanie systemu jest aktualne. System powróci do poprzedniego trybu działania.

Wyciszenie

Jeśli dioda sieci Wi-Fi zacznie szybko migać na zielono, zwolnij przycisk WYCISZENIA: wymagana jest aktualizacja oprogramowania. Rozpocznie się pobieranie oprogramowania. Wskaźnik sieci Wi-Fi będzie migać, dopóki pobieranie się nie zakończy. Podczas instalacji oprogramowania wskaźnik sieci Wi-Fi będzie świecić zielonym światłem stałym przez 3 sekundy, po których mignie dwukrotnie. Sekwencja będzie powtarzana do momentu ukończenia instalacji. Po zakończeniu instalacji usłyszysz dźwięk, a system uruchomi się ponownie. Następnie system automatycznie nawiąże łączność z siecią Wi-Fi.

Uwaga: instalacja aktualizacji oprogramowania może zająć kilka minut.

Wyciszenie

PRZESTROGA: Nie odcinaj zasilania od systemu SoundLink® Air podczas aktualizacji oprogramowania.

Uwaga: jeżeli wskaźnik sieci Wi-Fi zacznie migać na czerwono, oznacza to, że wystąpił błąd systemu. Skontaktuj się z działem obsługi klientów firmy Bose, aby uzyskać pomoc.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.