Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Wyszukiwanie stacji radiowych przy użyciu funkcji przeszukiwania lub skanowania

Aby wyszukać dostępne stacje radiowe lub użyć funkcji skanowania stacji, wykonaj następujące czynności:

naciśnij kilkakrotnie przycisk source na pilocie, aby wybrać pozycję „fm” lub „am” z listy źródeł source.

Aby wyszukać stację radiową:

Naciśnij przycisk strojenia do tyłu lub strojenia do przodu, aby skorzystać z funkcji skanowania.

naciśnij przycisk przeszukiwania do tyłu lub przeszukiwania do przodu, aby wyszukać odpowiednio poprzednią albo następną stację o silnym sygnale.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.