Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Obsługa połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego

dowiedz się w jaki sposób odbierać połączenia przychodzące lub korzystać z przycisku połącz. możesz usłyszeć krótki dźwięk, gdy słuchawki wykryją nową czynność.

Połączenie telefoniczne

Podstawowe działania:

odbieranie połączeń przychodzących za pomocą przycisku połącz

Połączenie telefoniczne

Możesz wykonywać połączenia:

naciskając przycisk połącz i korzystając z poleceń głosowych do wybrania numeru (o ile twój telefon reaguje na takie polecenia),

Połączenie telefoniczne

korzystając z telefonu bezpośrednio, wybierając dany numer.

Następnie możesz zakończyć rozmowę, nie korzystając z telefonu.

kończenie połączeń za pomocą przycisku połącz

Połączenie telefoniczne

możesz zmieniać głośność za pomocą przycisków + i podczas trwania rozmowy, albo korzystając z przycisków na telefonie

Zwiększanie głośności

Zmniejszanie głośności

wycisz połączenie, wciskając jednocześnie obydwa przyciski głośności (+ i ). ponownie naciśnij obydwa przyciski, aby włączyć dźwięk.

Głośność + / -

przekieruj dźwięk do telefonu, korzystając z przycisku połącz (tylko podczas połączenia z jedną osobą)

Połączenie telefoniczne

ponownie wybierz numer przez dwukrotne naciśnięcie przycisku połącz

Połączenie telefoniczne

odrzuć połączenie przez krótkie przytrzymanie przycisku połącz

Połączenie telefoniczne

wstrzymaj jedno połączenie i odbierz drugie, naciskając przycisk połącz. (tzw. połączenie oczekujące)

Połączenie telefoniczne

możesz przełączać się pomiędzy dwoma rozmowami, dwukrotnie naciskając przycisk połącz. jest to tzw. połączenie konferencyjne. tego typu połączenia można wstrzymywać, o ile telefon oferuje taką funkcję.

Połączenie telefoniczne

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.