Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Korzystanie z tunera

Dotyczy:

Wybieranie pasma fal radiowych

naciśnij przycisk radio na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć tuner. zostanie włączona ostatnio wybrana stacja radiowa. naciśnięcie przycisku radio w czasie, gdy system jest włączony, spowoduje przełączenie zakresu fm na am lub odwrotnie.

Radio

Korzystanie z tunera FM/AM

Po wybraniu zakresu FM zostaną wyświetlone informacje RDS dla bieżącej stacji. Wyświetlanie tych informacji jest kontrolowane przez ustawienie RADIO TEXT w menu konfiguracji.

Aby wyłączyć system RDS i wyświetlać tylko częstotliwość stacji, zmień ustawienie RADIO TEXT na wartość OFF. Zapoznaj się z tematem Włączanie/wyłączanie systemu RDS.

Dostrajanie tunera do stacji radiowej FM/AM

po naciśnięciu przycisku radio, wyszukiwanie/ścieżka lub tune/mp3 w celu dostrojenia stacji radiowej na środku wyświetlacza pojawia się częstotliwość.

Radio

Wyszukiwanie/ścieżka

Tune/MP3

użyj przycisków wyszukiwanie/ścieżka na pilocie zdalnego sterowania, aby znaleźć stację radiową (o niższej lub wyższej częstotliwości) o kolejnej największej sile sygnału.

Wyszukiwanie/ścieżka

skorzystaj z przycisków tune/mp3, aby ręcznie dostroić odbiornik do niższej lub wyższej częstotliwości. naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko zmieniać częstotliwości radiowe.

Tune/MP3

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.