Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Korzystanie z modułu USB

Dotyczy:

  • Bezprzewodowy system muzyczny SoundLink®

Moduł USB powoduje automatyczne połączenie komputera z systemem SoundLink® po włożeniu do złącza USB.

Przycisk odłączania/ponownego łączenia

Naciśnij przycisk odłączania/ponownego łączenia, aby odłączyć lub ponownie podłączyć system SoundLink®.

Na przycisku odłączania/ponownego łączenia znajduje się wskaźnik zasilania. Zapoznaj się z poniższymi wytycznymi, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu działania modułu USB w połączeniu z systemem SoundLink®.

Wskaźnik zasilania

Nie świeci:
Moduł USB nie jest zasilany.

Miga powoli:
zasilanie włączone; moduł gotowy do połączenia z systemem SoundLink®.

Szybko miga:
nawiązywanie połączenia.

Świeci:
moduł połączony z systemem SoundLink®.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.