Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Korzystanie z modułu USB

Moduł USB powoduje automatyczne połączenie komputera z bezprzewodowym głośnikiem komputerowym Bose® po włożeniu do złącza USB.

Przycisk odłączania/ponownego łączenia

Naciśnij przycisk odłączania/ponownego łączenia, aby odłączyć lub ponownie podłączyć bezprzewodowy głośnik komputerowy Bose.

Na przycisku odłączania/ponownego łączenia znajduje się wskaźnik zasilania. Zapoznaj się z poniższymi wytycznymi, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu działania modułu USB w połączeniu z bezprzewodowym głośnikiem komputerowym Bose.

Wskaźnik zasilania

nie świeci:
moduł usb nie jest zasilany.

miga powoli:
moduł jest zasilany i gotowy do połączenia z bezprzewodowym głośnikiem komputerowym bose.

szybko miga:
nawiązywanie połączenia.

świeci:
moduł jest połączony z bezprzewodowym głośnikiem komputerowym bose.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.