Ze względu na duże zapotrzebowanie na zamówienia, Twoje dzisiejsze zamówienie zostanie wysłane w ciągu 1-2 tygodni
Sklepy Koszyk

System kina domowego SoundTouch® 120

W sprzedaży od 2014 – 2016

TO NIE TWÓJ PRODUKT?
Pomóż nam zapewnić najlepszą pomoc techniczną, potwierdzając swój produkt poniżej
Select your product
Product image
OPCJE WSPARCIA DLA
Loading
SZUKAJ
Wprowadź wyszukiwane pojęcie w powyższym polu.
Brak wyników. Wpisz poprawne hasło wyszukiwania (np. pomoc z łącznością, brak dźwięku w słuchawkach).

Biblioteka muzyczna jest pusta lub brakuje utworów

Jeśli w aplikacji SoundTouch została wybrana biblioteka muzyczna, ale zawartość biblioteki jest pusta lub brakuje utworów, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli ostatnio dodano utwory lub listy odtwarzania, zsynchronizuj bibliotekę muzyczną.

Biblioteka muzyczna automatycznie synchronizuje się co 15 minut w celu wyszukania zmian. W razie potrzeby synchronizację można uruchomić ręcznie w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizacja biblioteki muzycznej.

Utwory muzyczne Apple Music nie będą wyświetlane w aplikacji SoundTouch.

Utwory Apple Music można dodawać do list odtwarzania w iTunes, jednak jeśli utwór sdo nie ma dykatu Cloud downloa  Cloud download icon nie są one przechowywane na komputerze i nie mogą być do niego przeznaczone. Te typy plików są dostępne w formacie „/AppleMusic”.

W przypadku bibliotek iTunes przejdź do preferencji iTunes i włącz udostępnianie biblioteki innym aplikacjom.

Otwórz iTunes i przejdź do Preferencje > Zaawansowane, a następnie zaznacz opcję Udostępnij iTunes Library XML innym aplikacjom. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, inne aplikacje, takie jak SoundTouch, nie znajdą biblioteki iTunes. (Uwaga: Ta opcja jest dostępna w iTunes w wersji 12.2 lub nowszej.)

Sprawdź właściwości plików w bibliotece muzycznej i usuń bloki zabezpieczeń, jeśli są włączone.

Foldery i pliki mogą mieć różne ustawienia zabezpieczeń, aby określić, czy są dostępne dla różnych programów.
  • W przypadku użytkowników systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy pliki lub foldery, kliknijWłaściwości > karta zabezpieczenia >Edycja, a następnie upewnij się, że opcja Zezwalaj jest zaznaczona dla Pełna kontrola, Modyfikuj, odczyt i wykonanie, odczyt i zapis.
  • W przypadku użytkowników komputerów Mac wybierz pliki lub foldery, kliknij kolejno Plik > Pobierz informacje > Udostępnianie i uprawnienia, a następnie wybierz grupę użytkowników w kolumnie Nazwa i z menu podręcznego wybierz opcję odczyt i zapis .
Jeśli we właściwościach pliku zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany, należy ponownie zsynchronizować bibliotekę. Więcej informacji można znaleźć w części synchronizowanie biblioteki muzycznej.

W przypadku korzystania z systemu MacOS 10.15 (Catalina) lub nowszego biblioteki muzyczne nie są obsługiwane.

Począwszy od MacOS 10.15, iTunes nie jest już zawarte w MacOS. Ponieważ aplikacja SoundTouch obsługuje tylko biblioteki muzyczne z iTunes lub Windows Media Player, nie można dodać biblioteki muzycznej z komputera z systemem MacOS 10.15. Jeśli biblioteka została już dodana na komputerze z  apresous MacOS versio nd, po, że rwas obliczeniowy został zaktualizowany do Catalina, Librar yon, który obliczy rwola nadal działa bu tzawartość librar ynie może być aktualizowana.

W przypadku korzystania z programu iTunes 12.5.1 na komputerze z systemem Windows plik XML „iTunes Music Library” musi znajdować się w domyślnym folderze iTunes.

W przypadku korzystania z programu iTunes 12.5.1 na komputerze z systemem Windows aplikacja SoundTouch nie będzie miała dostępu do biblioteki, jeśli plik XML iTunes (iTunes Music Library.xml) nie znajduje się w domyślnej lokalizacji iTunes. Sprawdź, czy plik znajduje się w sposób pokazany poniżej. Jeśli tak nie jest, znajdź plik i przenieś go tutaj:
  1. W przypadku systemu Windows Vista i nowszych: C:\Users\[username]\Music\iTunes
  2. W systemie Windows XP: C:\Documents and Settings\[username]\My Documents\My Music\iTunes
Więcej informacji na temat folderów z witryny Apple.com

Jeśli do zarządzania biblioteką jest używany program iTunes, sprawdź, czy utwory znajdują się w chmurze.

W programie iTunes znajdź kolumnę z ikoną chmury icon jako nagłówek kolumny. Jeśli go nie widzisz, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny (Windows) lub wybierz polecenie Wyświetl i gt; Wyświetl opcje (Mac), a następnie wybierz opcję nwybierz i pobierz chmurkę . Każdy utwór z ikoną chmury w kolumnie chmury nie będzie odtworzony przez aplikację SoundTouch, ponieważ plik nie jest zapisany na komputerze. Możesz kliknąć dykat cloud downloa  icon Następnie pobierz je do komputera, aby aplikacja SoundTouch mogła je odtworzyć. Po pobraniu odśwież bibliotekę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizacja biblioteki muzycznej.

W przypadku bibliotek iTunes eksportuj listy odtwarzania utworzone przez użytkownika i odbuduj bibliotekę muzyczną.

Plik biblioteki iTunes może być uszkodzony lub zawierać błąd, którego nie można rozwiązać przez aplikację. Przebudowa pliku biblioteki może rozwiązać ten problem. Deletin gthe iTunes librar yfil epermanentl yusuwa wszystkie listy odtwarzania utworzone przez użytkownika.
  • Jeśli nie ma list odtwarzania utworzonych przez użytkownika, zamknij program iTunes, skopiuj istniejące pliki ITL do  folderu kopii zapasowych, a następnie kliknij przycisk ndelete All ITL files in the iTunes folder. Ponownie otwórz iTunes i progra mwoli zeskanować medi ato stworzyć nowy plik ITL
  • Jeśli istnieją listy odtwarzania utworzone przez użytkownika, eksportuj listy odtwarzania przed zamknięciem programu iTunes, skopiuj istniejący plik ITL i usuwaj je . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z list odtwarzania w programie iTunes.

Sprawdź, czy komputer został niedawno zaktualizowany do systemu Windows 10.

Jeśli komputer zawierający bibliotekę muzyczną został niedawno zaktualizowany do systemu Windows 10, struktura plików mogła ulec zmianie. Spróbuj usunąć i ponownie dodać bibliotekę do konta SoundTouch.

Aby uzyskać informacje na temat określania systemu operacyjnego, zobacz Określanie systemu operacyjnego komputera.
Aby uzyskać informacje na temat usuwania i ponownego dodawania biblioteki muzycznej, zobacz Usuwanie biblioteki muzycznej i dodawanie biblioteki muzycznej zapisanej w komputerze lub napędzie nas.

Wyłącz i ponownie włącz router.

Router może wymagać od czasu do czasu zresetowania, podobnie jak ponowne uruchomienie komputera. Odłącz zasilanie od routera na 30 sekund, a następnie zaczekaj na jego uruchomienie i nawiązanie połączenia. (Uwaga! Każde urządzenie podłączone do Internetu zostanie przerwane podczas resetowania.)

Uruchom ponownie komputer.

Uruchom ponownie komputer, włączając i toff całkowicie Dthen powerin git bac kon ponownie. Może to pomóc w rozwiązaniu drobnych problemów z przetwarzaniem komputera.

Zresetuj konsolę sterowania i adapter SoundTouch.

od czasu do czasu reset jest potrzebny, aby wyeliminować problem z głośnikiem. Nie jest to jednak coś, co należy wykonywać regularnie, aby zapewnić prawidłowe działanie produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Resetowanie urządzenia.
Czy ten artykuł był pomocny?
Submit
Dziękujemy za opinię.