90-dniowy okres próbny bez ryzyka, 2-letnia gwarancja i bezpłatna dostawa standardowa dla zamówień powyżej 200 PLN

System kina domowego SoundTouch® 120

W sprzedaży od 2014 – 2016

TO NIE TWÓJ PRODUKT?
Pomóż nam zapewnić najlepszą pomoc techniczną, potwierdzając swój produkt poniżej
Select your product
Product image
OPCJE WSPARCIA DLA
Loading
SZUKAJ
Wprowadź wyszukiwane pojęcie w powyższym polu.
Brak wyników. Wpisz poprawne hasło wyszukiwania (np. pomoc z łącznością, brak dźwięku w słuchawkach).

Usługa muzyczna jest niedostępna

Powiązane kody błędów: c3-sc1005, 1321
Jeśli próbujesz uzyskać dostęp do usługi muzycznej, ale zawartość z tej usługi jest niedostępna lub nie można jej odtworzyć, spróbuj wykonać następujące czynności:

Zamknij i ponownie otwórz aplikację Bose.

Zamykanie aplikacji zależy od urządzenia i systemu operacyjnego. Poniżej przedstawiono wspólne metody dla urządzeń mobilnych:

W urządzeniach z systemem iOS:
  1. W zależności od urządzenia z systemem iOS, dotknij dwukrotnie przycisku ekranu głównego lub przesuń palcem w górę z dołu do pozycji mcente , aby wyświetlić eapps 
  2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć aplikację, którą chcesz zamknąć
  3. Przesuń palcem w górę po aplikacji, aby ją zamknąć.
W urządzeniach z systemem Android:
  1. Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji
  2. Dotknij opcji Informacje o aplikacji w wyświetlonym oknie podręcznym
  3. Na ekranie Informacje o aplikacji dotknij Wymuś zatrzymanie.

Ustal, czy problem występuje w aplikacji lub witrynie internetowej usługi i sprawdź, czy na stronie internetowej usługi nie ma alertów.

Problem może być spowodowany problemem z samą usługą muzyczną. Zamknij aplikację Bose i otwórz aplikację lub stronę internetową serwisu muzycznego, aby sprawdzić, czy problem występuje bezpośrednio, bez Bose. Ponadto należy sprawdzić na stronie internetowej usługi informacje na temat konserwacji lub innych komunikatów związanych z usługą „niedostępny”.

Aby sprawdzić, czy stacja radiowa zapewnia transmisję strumieniową, należy zapoznać się ze stroną internetową stacji radiowej.

  • Jeśli tak, spróbuj wyszukać stację, używając innych nazw, sloganów lub skrótów znajdujących się na stronie internetowej; litery i częstotliwość połączeń stacji nie zawsze są używane jako tytuł ekwiwalentu internetowego stacji
  • Jeśli nie ma odniesienia do radia internetowego lub do możliwości „słuchania online”, prawdopodobnie stacja nie ma odpowiednika strumieniowego Internetu

Sprawdź, czy stacja znajduje się poza krajem lub regionem.

Dostępność stacji może się różnić w zależności od lokalizacji. Niektóre stacje mogą dostarczać swoje treści tylko użytkownikom w swoim kraju lub regionie. Ograniczenia dotyczące lokalizacji mogą być wyszczególnione na stronie internetowej stacji.

Upewnij się, że nie próbujesz pominąć większej ilości treści niż pozwala na to usługa muzyczna.

Niektóre usługi muzyczne onl ylet yo uskip pewną liczbę utworów lub stacji w okresie czasu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nie można przeskoczyć do przodu ani do tyłu podczas odtwarzania usługi muzycznej.

Obsługiwane są tylko konta Deezer Premium+.

Uwaga! Po uaktualnieniu do Deezer Premium+, jeśli może to potrwać do 18 godzin, aby zmodernizowane konto zostało aktywowane.
  • Darmowe konta niepremie w USA mogą przeglądać zawartość Deezer, ale nie mogą jej grać. Zawartość wyświetlana dla wolnych kont będzie wyszarzona i nie będzie dostępna do wyboru.
  • Bezpłatne konta niepremierowe spoza USA mogą uzyskać dostęp do radia i 30-sekundowy podgląd utworu.

Sprawdź, czy usługa muzyczna jest dostępna w Twoim regionie.

Jeśli usługa muzyczna nie jest obsługiwana w Twoim regionie, będzie niedostępna dla Twojego konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usługi muzyczne dostępne w aplikacji SoundTouch.

Uwaga! Jeśli konto iHeartRadio i Spokify zostało utworzone w regionie, w którym usługa jest dostępna, po utworzeniu konta można je wykorzystać w dowolnym regionie (w tym w nieobsługiwanych regionach). Obsługiwane regiony dla tych usług mają zastosowanie tylko do tworzenia kont.

Spróbuj odtworzyć stację za pomocą strony internetowej serwisu muzycznego lub aplikacji.

GE tthe APP for the music Service o rgo t otthe music Service Web site, a następnie wyszukaj TH estation. Jeśli yo ucannot znaleźć lub canno tplay stacji ze strony serwisu muzycznego lub aplikacji, istnieje problem z tym strumieniem stacji.

Sprawdź, czy bezpośredni adres URL dla strumienia stacji jest dostępny dla niestandardowej transmisji URL.

Wyszukaj w Internecie lub na stronie internetowej stacji, aby ustalić, czy dla strumienia stacji jest dostępny bezpośredni adres URL. Jeśli tak, dodaj go do konta SoundTouch, aby móc odtwarzać stację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przesyłanie stacji za pomocą niestandardowego strumienia radiowego URL.

Jeśli stacja może być przesyłana strumieniowo z przeglądarki internetowej lub innej aplikacji, użyj Bluetooth®, aby słuchać muzyki na swoim urządzeniu Bose.

Niektóre stacje mogą nie być dostępne z usług muzycznych w aplikacji SoundTouch; jednak jeśli te stacje są dostępne do strumieniowego przesyłania z przeglądarki internetowej lub fro ma innej aplikacji (np. Strona stacji o rapp), strumieniować stacji w ten sposób i podłączyć swój produkt Bose przez Bluetooth.

Uwaga! Zestaw z adapterem SoundTouch wymaga zestawu II SoundTouch Adapte rdla funkcji Bluetooth.

Usuń i ponownie dodaj konto usługi muzycznej na koncie Bose.

Jeśli problem jest związany z określoną usługą, spróbuj usunąć i ponownie dodać usługę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie usługi muzycznej z konta SoundTouch. Po usunięciu ponownie wybierz usługę, wybierz OPCJĘ DODAJ KONTO i wprowadź informacje o koncie.

Spróbuj usunąć i ponownie dodać system do konta SoundTouch.

W przypadku problemów z połączeniem lub komunikacją z systemem, usunięcie go i ponowne dodanie do konta może pomóc. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie systemu z kont Bose SoundTouch i  dodawanie do kontasystemu SoundTouch w sieci .

Jeśli korzystasz z aplikacji PC/Mac, dodaj wyjątki dla SoundTouch w dowolnym oprogramowaniu antywirusowym lub zaporze.

Jeśli na  komputerze zostanie wyświetlony monit o zezwolenie na dostęp do SoundTouch, należy zezwolić na dostęp. Jeśli odmówisz dostępu, system SoundTouch i oprogramowanie efunctaionality Wil lbe ograniczone. Jeśli odmówiono dostępu, możesz spróbować odinstalować aplikację SoundTouch, ponownie ją zainstalować, a następnie po ponownym otwarciu aplikacji umożliwić dostęp. Jeśli nie zostanie wyświetlony monit, przejdź do ustawień oprogramowania zabezpieczającego i dodaj aplikację SoundTouch i serwer muzyczny SoundTouch jako programy, których oprogramowanie nie powinno blokować.

Wyłącz i ponownie włącz router.

Router może wymagać od czasu do czasu zresetowania, podobnie jak ponowne uruchomienie komputera. Odłącz zasilanie od routera na 30 sekund, a następnie zaczekaj na jego uruchomienie i nawiązanie połączenia. (Uwaga! Każde urządzenie podłączone do Internetu zostanie przerwane podczas resetowania.)

Sprawdź, czy problem jest związany z konfiguracją zapory routera.

WAŻNE: Zapory zapewniają ochronę między siecią a Internetem. Przed wypróbowaniem tej sugestii należy zastanowić się, czy tymczasowe wyłączenie zapory jest bezpieczne. Jeśli nie ma żadnych problemów, spróbuj wykonać następujące czynności.
Zaloguj się na swoim routerze i, nthe route rSettings, disabl ethe route rfirewall. Jeśli wydajność poprawi się, gdy zapora jest wyłączona, konfiguracja issu powinna być błędna z konfiguracją zapory efirewall. Ponownie skonfiguruj zaporę, aby zapoznać się z dostępnymi ustawieniami zapory w menu routera.
Czy ten artykuł był pomocny?
Submit
Dziękujemy za opinię.