Ze względu na duże zapotrzebowanie na zamówienia, Twoje dzisiejsze zamówienie zostanie wysłane w ciągu 1-2 tygodni
Sklepy Koszyk

System kina domowego CineMate® 130

W sprzedaży od 2014 – 2015

TO NIE TWÓJ PRODUKT?
Pomóż nam zapewnić najlepszą pomoc techniczną, potwierdzając swój produkt poniżej
Select your product
Product image
OPCJE WSPARCIA DLA
Loading
SZUKAJ
Wprowadź wyszukiwane pojęcie w powyższym polu.
Brak wyników. Wpisz poprawne hasło wyszukiwania (np. pomoc z łącznością, brak dźwięku w słuchawkach).

Korzystanie z list odtwarzania w programie iTunes

Dowiedz się, jak tworzyć, eksportować, usuwać i importować listy odtwarzania w iTunes. Dzięki temu możesz uporządkować własną muzykę, aby łatwo znaleźć i odtworzyć muzykę w zestawie SoundTouch.

Listy odtwarzania można tworzyć, eksportować, importować i usuwać.

Jak utworzyć listę odtwarzania:
 1. W programie iTunes wybierz polecenie Plik > nowy > Nowa lista odtwarzania.
 2. Nazwij listę odtwarzania.
 3. Przenieś muzykę do listy odtwarzania. Można to zrobić poprzez:
  1. Przeciąganie i upuszczanie albumu/utworu na formularzu listy odtwarzania na pasku bocznym.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy utwór lub album (drugi kliknij w przypadku komputera Mac) i wybierz opcję Dodaj do listy odtwarzania, a następnie listę odtwarzania, do której chcesz dodać element.
Jak eksportować listę odtwarzania:
 1. Na pasku bocznym wybierz listę odtwarzania, którą chcesz eksportować.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (kliknij opcję Drugorzędna w przypadku komputerów Macintosh) i wybierz polecenie ‘Export’ (Eksportuj).
 3. W razie potrzeby zmień nazwę listy odtwarzania w polu „Zapisz jako” i wybierz lokalizację, w której ma zostać zapisany plik.
 4. W obszarze ‘Format’ należy ustawić typ pliku (dla zapewnienia zgodności zaleca się M3U).
 5. Kliknij przycisk Zapisz.
Importowanie listy odtwarzania:
 1. Znajduje się na liście odtwarzania w programie „Explorer” (w programie „Finder” dla komputerów Macintosh).
 2. Przeciągnij plik do iTunes.
Usuwanie listy odtwarzania:
 1. Na pasku bocznym wybierz listę odtwarzania, którą chcesz usunąć.
 2. Aby usunąć listę odtwarzania, można:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy (dodatkowe kliknij w przypadku komputerów Macintosh) listę odtwarzania i wybierz polecenie „Usuń”.
  2. Podświetl listę odtwarzania, wybierz z menu Plik polecenie Edytuj i gt; Usuń.
   lub

  3. Podświetl listę odtwarzania i naciśnij klawisz „Usuń” na klawiaturze.
 3. Po wyświetleniu monitu potwierdź żądanie.
Czy ten artykuł był pomocny?
Submit
Dziękujemy za opinię.