NOWE PRODUKTY JUŻ TU SĄ! ZAPOZNAJ SIĘ Z NIMI.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wycofanie określonych modułów basowych Bose

Firma Bose dobrowolnie wycofuje moduły basowe wyprodukowane przed 1 kwietnia 2006 r., które były sprzedawane z wybranymi systemami kina domowego Acoustimass, Lifestyle i Companion. W określonych warunkach elementy elektryczne umieszczone w module basowym mogą ulec awarii i spowodować potencjalne zagrożenie pożarem. 

Aby ustalić, czy dany moduł basowy jest objęty niniejszą akcją wycofania, należy wykonać poniższe czynności. Jeżeli moduł jest objęty akcją, konieczne jest zaprzestanie używania go i natychmiastowe odłączenie od gniazda elektrycznego.

KROK 1

Ustal, czy masz taki moduł. Poniższe dwa zdjęcia przedstawiają moduły basowe objęte akcją. Moduł może mieć kolor biały lub czarny.

Moduł basowy w 1. wersji

Moduł basowy LS25_II

Moduł basowy w 2. wersji

Moduł basowy AM15_II

KROK 2

Odłącz moduł basowy od gniazda elektrycznego.  Obróć moduł w taki sposób, aby widzieć etykietę. Znajdźnazwę produktu i numer seryjny na etykiecie. Nazwa produktu jest umieszczona na górze etykiety, obok logo Bose. Numer seryjny jest opisany jako „SER. NO.” lub „SERIAL NUMBER”. Tak jak na przykładach poniżej. Faktyczna etykieta na urządzeniu może wyglądać nieco inaczej niż te przykładowe.

Moduł basowy w 1. wersji

Etykieta jest umieszczona na dole modułu basowego. Zrób zdjęcie lub zapisz nazwę produktu i numeru seryjnego, aby mieć je pod ręką, gdy będą potrzebne.

System głośników aktywnych Acoustimass® 5 Series III — etykieta

Moduł basowy w 2. wersji

Etykieta znajduje się z tyłu modułu basowego. Zrób zdjęcie lub zapisz nazwę produktu i numeru seryjnego, aby mieć je pod ręką, gdy będą potrzebne.

System rozrywki domowej Acoustimass 10 III — etykieta

KROK 3

W przypadku nazwy produktu „ACOUSTIMASS 6 III HOME ENT. SYSTEM” lub „ACOUSTIMASS 15 II HOME ENT. SYSTEM” przejdź do kroku 4 poniżej, aby ustalić, czy Twój moduł basowy został objęty akcją.  Jeżeli nazwa produktu jest inna, otwórz listę produktów poniższym przyciskiem i znajdź na niej nazwę z etykiety.

W przypadku, gdy z listy produktów wynika, że moduł basowy podlega wycofaniu, przejdź do kroku 5 poniżej i zapoznaj się z instrukcją zwrotu. 

KROK 4

W przypadku nazwy produktu „ACOUSTIMASS 6 III HOME ENT. SYSTEM” lub „ACOUSTIMASS 15 II HOME ENT. SYSTEM”, odczytaj numer seryjny na module basowym (jak go znaleźć, opisano w kroku 2 powyżej).

Znajdź w numerze seryjnym cyfry od 8 do 11 (zakreślone na obrazie poniżej).

  • Jeśli cyfry od 8 do 11 znajdują się w przedziale pomiędzy 2090 a 6091, oznacza to, że produkt został objęty wycofaniem. Przejdź do kroku 5 poniżej i zapoznaj się z instrukcją zwrotu.
  • Jeśli cyfry od 8 do 11 nie znajdują się w przedziale pomiędzy 2090 a 6091, oznacza to, że produkt nie został objęty wycofaniem.
System rozrywki domowej Acoustimass 6 III — etykieta

KROK 5

Po ustaleniu na podstawie powyższych kroków, że moduł basowy jest objęty akcją, zaprzestań natychmiast korzystania z niego i nie podłączaj go do gniazda elektrycznego ani nie przywracaj zasilania.

Skontaktuj się bezpośrednio z firmą Bose, korzystając z danych kontaktowych poniżej, aby uzyskać instrukcję zwrotu modułu basowego. Pracownikowi obsługi klienta Bose należy podać numer seryjny. 

Kontakt

WhatsApp

Wyślij wiadomość o treści BOSE, aby połączyć się z działem obsługi klienta w aplikacji WhatsApp*.

Poniedziałek - Piątek
09:00 - 17:00

* Obowiązują standardowe stawki za transfer danych