WIĘCEJ INFORMACJI">ODKRYJ NAJLEPSZĄ NA ŚWIECIE REDUKCJĘ HAŁASU: SŁUCHAWKI QUIETCOMFORT® II Z 90-DNIOWYM OKRESEM PRÓBNYM BEZ RYZYKA. WIĘCEJ INFORMACJI
Sklepy Koszyk

Bose QuietComfort® Earbuds II

W sprzedaży od 2022 – obecnie

SZUKAJ
Wprowadź wyszukiwane pojęcie w powyższym polu.
Brak wyników. Wpisz poprawne hasło wyszukiwania (np. pomoc z łącznością, brak dźwięku w słuchawkach).
Konserwacja
Konfigurowanie produktu Bose
Akumulator
Oprogramowanie
Ustawienia systemu
Ustawienia dźwięku
Podłączanie innych produktów
LED
Zasilanie
Często zadawane pytania
Cechy
Zgodność

Resetowanie może spowodować ponowne uruchomienie urządzenia lub skasowanie lokalnie zapisanych ustawień urządzenia, takich jak listy sparowanych urządzeń. Dowiedz się, która opcja umożliwia zresetowanie urządzenia.
 

Numery seryjne zawierają ważne informacje o produkcie, w tym numer modelu i dom (Data produkcji). Numer seryjny można znaleźć na opakowaniu produktu, opakowaniu produktu lub aplikacji (jeśli dotyczy).

Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania sprzętowego poprawiają funkcje i stabilność urządzenia. Zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje, aby zapewnić najlepsze działanie urządzenia.

Zainstalowanie najnowszych aktualizacji produktów i/lub aplikacji zapewnia korzystanie z najnowszych funkcji i ulepszeń stabilności. Dowiedz się, jak sprawdzić wersję posiadanego produktu.

Wkładki douszne na produkcie można wymieniać. Umożliwia to wymianę zużytych końcówek lub podłączenie końcówki o innym rozmiarze, co zapewnia lepsze dopasowanie.

Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej obsługi urządzenia.

Produkty dodane do konta Bose Music można usunąć z konta. Pomaga to uporządkować aplikację, jeśli nie posiadasz już określonego produktu lub nie korzystasz z niego.

Dowiedz się, jak skonfigurować produkt, podłączyć komponenty i korzystać z zalet wszystkich jego funkcji.

Urządzenie będzie pamiętywać kilka ostatnich urządzeń Bluetooth, z którymi było połączone, aby mogło szybko i automatycznie połączyć się z nimi. Usunięcie tej pamięci urządzenia zapomina o wszystkich zapamiętanych urządzeniach i pozwala na rozpoczęcie nowej listy urządzeń przez połączenie tych, które chcesz zapamiętać.

Możesz nadać produktowi Bose inną nazwę. Może to być pomocne na przykład w identyfikacji produktu , gdy w  menu aplikacji lub urządzenia znajduje się wiele produktów Bluetooth®.

Prawidłowe dopasowanie jest ważne dla komfortu i wydajności produktu. Zapoznaj się z poradami dotyczącymi prawidłowego dopasowania i regulacji wkładek dousznych.

Jeśli masz urządzenie z systemem Apple iOS, możesz zamknąć swoje konto My Bose z aplikacji Bose (ta opcja nie jest dostępna dla urządzeń z systemem Android). Zamknięcie konta spowoduje usunięcie całego konta My Bose. Nie będzie można uzyskać dostępu do żadnych usług i aplikacji firmy Bose, do których użytkownik loguje się za pomocą tego konta. Dotyczy to aplikacji SoundTouch, aplikacji Bose Connect, aplikacji Bose Music i społeczności Bose Pro. Niektóre funkcje produktów firmy Bose, które wymagają tych usług lub aplikacji, mogą również zostać utracone.

Dowiedz się, jak szybko włączyć urządzenie, gdy jest gotowe do użycia, i gdy nie jest ono używane, wyłącz je.

Jeśli masz konto Bose Music, możesz połączyć ze swoim kontem zgodne słuchawki Bose i inteligentne głośniki. Umożliwia to wygodne sterowanie ustawieniami i funkcjami produktów za pomocą urządzenia przenośnego.

Dowiedz się, jak zalogować się lub wylogować z konta fanowegow  aplikacji Bose Music.

Bezpłatna aplikacja Bose Music umożliwia konfigurację produktu, konfigurację jego ustawień, sterowanie strumieniową muzyką i wiele innych funkcji, a także korzystanie z urządzenia przenośnego. Dowiedz się, które produkty Bose współpracują z aplikacją i jak ją zdobyć.

Oprogramowanie w wersji 1.3.x lub nowszej umożliwia korzystanie z lewej lub prawej wkładki dousznej do niezależnego korzystania z pojedynczego budu. Ta nowa funkcja umożliwia bezproblemowe przełączanie się między słuchawkami dousznymi, a jeśli jedna z nich wyczerpie się bateria lub rozłączy się z Bluetooth, druga automatycznie przejmie kontrolę. Dowiedz się więcej...

Niniejsza instrukcja dotyczy tylko urządzeń firmy Samsung.

Funkcja wykrywania dousznych słuchawek wykorzystuje czujniki do identyfikacji, kiedy nosisz słuchawki douszne. Możesz automatycznie odtwarzać/zatrzymywać dźwięk, odbierać połączenia telefoniczne i regulować redukcję szumów, wkładając lub wyjmując wkładkę douszną.

Dowiedz się, jak sprawdzić poziom naładowania baterii produktu za pomocą oświetlenia eProduct sor aplikacji Bose, jeśli dotyczy.

Dowiedz się, jak ładować akumulator w słuchawkach, aby móc z nich korzystać w podróży.

W tym artykule przedstawiono daty publikacji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego. It zawiera funkcje wydania i poprawki błędów.

Naciskając powierzchnię dotykową lub przesuwając po niej palec, można używać sterowania dotykowego. Za pomocą przycisków dotykowych można odtwarzać/zatrzymywać dźwięk, zmieniać głośność, wykonywać podstawowe funkcje połączeń, regulować redukcję szumów (tylko słuchawki z redukcją szumów) i korzystać ze skrótu.

Urządzenie oferuje wiele różnych opcji języka komunikatów głosowych, dzięki czemu można usłyszeć komunikaty dźwiękowe z urządzenia w preferowanym języku.

Skrót umożliwia szybkie i łatwe sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora słuchawki lub pominięcie utworu.

Urządzenie będzie pamiętywać kilka ostatnich urządzeń Bluetooth, z którymi było połączone, aby mogło szybko i automatycznie połączyć się z nimi. Usunięcie tej pamięci urządzenia zapomina o wszystkich zapamiętanych urządzeniach i pozwala na rozpoczęcie nowej listy urządzeń przez połączenie tych, które chcesz zapamiętać.

Zostanie wyświetlony komunikat dźwiękowy informujący o tym system (np. stan akumulatora i komunikaty o połączeniu) można włączać i wyłączać, w zależności od preferencji użytkownika.

Włączanie aktualizacji w tle to nowa funkcja dla użytkowników systemu iOS w aplikacji Bose Music. Gdy dostępne są nowe aktualizacje, zostaną one przeniesione do podłączonego produktu, nawet jeśli aplikacja Bose Music App zostanie skutecznie zamknięta. Aby włączyć tę funkcję, należy zapoznać się z następującymi punktami:

W słuchawkach można ustawić wyższy lub niższy poziom redukcji szumów. Jest to przydatne w środowiskach, w których chcesz słyszeć mniej lub więcej dźwięku wokół siebie.

Dostosuj dźwięk za pomocą ustawień korektorze w aplikacji Bose Music

Tryby to grupy ustawień, które można utworzyć i szybko przełączać w zależności od sytuacji. Istnieje wiele trybów , które można uruchomić. Możesz także utworzyć własne tryby, aby szybko przywołać różne ustawienia, które będą dla Ciebie najlepsze.

Komputer zapamiętuje wcześniej podłączone urządzenia Bluetooth, dzięki czemu może szybko i łatwo się z nimi połączyć. Usunięcie tej pamięci urządzenia powoduje zapomnienie o wszystkich aktualnie przechowywanych urządzeniach i umożliwia rozpoczęcie tworzenia nowej listy przez podłączenie tylko tych urządzeń, które mają zostać zapamiętane.

Urządzenie będzie pamiętywać kilka ostatnio sparowanych urządzeń Bluetooth, dzięki czemu będzie mogło szybko i automatycznie połączyć się z nimi. Jest to przydatne, gdy urządzenie jest podłączone do innego urządzenia po włączeniu lub jeśli chcesz przełączyć się na inne urządzenie.

Dowiedz się, jak bezprzewodowo sparować urządzenie z urządzeniem Bluetooth, takim jak smartfon lub komputer. Pozwala to kontrolować dźwięk, który słyszy z urządzenia.

Komputery umożliwiają wybór miejsca odtwarzania dźwięku, np. głośnika Bluetooth®, słuchawek, wewnętrznych głośników komputera lub innego podłączonego urządzenia audio. Dowiedz się, jak wybrać urządzenie wyjściowe audio, które chcesz usłyszeć.

Określenie systemu operacyjnego na komputerze pomaga zrozumieć zgodność z innymi produktami.

Komputer może wyświetlić listę urządzeń Bluetooth, które zostały wcześniej sparowane i zapisane w pamięci. Ta pamięć ułatwia szybkie ponowne podłączenie komputera do zapamiętanych urządzeń.

Jeśli posiadasz więcej niż jeden głośnik lub słuchawki Bose, znajdź informatio nabout łączący je ze sobą.

Dowiedz się, jak korzystać z aplikacji Bose w celu bezprzewodowego sparowania produktu z urządzeniem Bluetooth, takim jak smartfon lub komputer. Pozwala to kontrolować dźwięk, który słyszy z urządzenia.

Dowiedz się, jakie informacje o stanie urządzenia zawiera wskaźnik LED na urządzeniu.

Dowiedz się, jak szybko włączyć urządzenie, gdy jest gotowe do użycia, i gdy nie jest ono używane, wyłącz je.

Niektóre produkty firmy Bose posiadają certyfikat „Ingress Protection”, który wskazuje, że produkt nie będzie w stanie przedostanie się niektórych płynów do obudowy w przypadku narażenia na działanie substancji. Poniżej przedstawiono wytyczne dotyczące znaczenia tych ocen oraz sposobu korzystania z produktu w przypadku płynów i kurzu.

Urządzenie emituje kamienie lub sygnały dźwiękowe informujące o różnych stanie urządzenia (np. Włączanie i wyłączanie, podłączanie lub odłączanie Bluetooth®, niski poziom naładowania baterii itp.). Dowiedz się, co oznaczają różne dźwięki.

Aktualizację produktów firmy Bose można wykorzystać na stronie btu.Bose.com w celu aktualizacji zgodnych produktów firmy Bose. Ten internetowy program do aktualizacji oprogramowania to łatwy sposób na bieżąco uaktualniania produktów dzięki najnowszym funkcjom i ulepszeniom. Dowiedz się, które komputery i przeglądarki internetowe są zgodne z programem do aktualizacji.