90-dniowy okres próbny bez ryzyka, 2-letnia gwarancja i bezpłatna dostawa standardowa dla zamówień powyżej 200 PLN

Instrukcje i materiały do pobrania

Przewodniki i instrukcje obsługi produktów

Skrócony podręcznik:

Pomoc Podręcznik użytkownika:

Broszura z kodami pilota

Dla tego produktu nie znaleziono żadnych plików do pobrania.

Ręczna aktualizacja systemu SoundTouch

Zanim zaczniesz

Co pewien czas dla systemu SoundTouch będą dostępne aktualizacje. W takim przypadku aplikacja SoundTouch po uruchomieniu wyświetli monit o przeprowadzenie aktualizacji. Można również ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji w aplikacji SoundTouch, wykonując następujące czynności:

W aplikacji SoundTouch wybierz kolejno Menu (≡) > Ustawienia > Ustawienia głośnika. W przypadku komputerów stacjonarnych i tabletów, jeśli ikona Menu (≡) nie jest widoczna, wysuwane menu może być już otwarte.

Wybierz opcję AKTUALIZUJ. Jeśli przycisk aktualizacji jest wyszarzony, aktualizacja dla Twojego systemu nie jest obecnie dostępna.

Uwaga! aktualizacje są publikowane partiami, więc nie wszyscy użytkownicy otrzymują je w tym samym czasie. Od daty wydania mogą minąć nawet 2 tygodnie, zanim najnowsza aktualizacja będzie dostępna dla Twojego systemu.

W przypadku problemów z aktualizacją proces można przeprowadzić ręcznie, wykonując poniższe czynności.

Uwaga! Jeśli do Twojego systemu podłączony jest&nsbp;bezprzewodowy moduł basowy Acoustimass 300, musi on być podłączony bezprzewodowo, aby również mógł odebrać aktualizację. Jeśli podczas aktualizacji systemu moduł basowy był podłączony do konsoli za pomocą kabla 3,5 mm, nie zostanie on zaktualizowany. Aby zaktualizować moduł basowy, odłącz obie wtyczki kabla 3,5 mm, połącz bezprzewodowo moduł basowy z konsolą i ponownie zainstaluj oprogramowanie przy użyciu poniższej metody.

Ręczna aktualizacja z wykorzystaniem pilota zdalnego sterowania

System można zaktualizować ręcznie za pomocą pilota zdalnego sterowania. Ta metoda wymaga podłączenia systemu do sieci. Wskaźnik sieci Wi-Fi na przednim panelu systemu powinien świecić na biało w sposób ciągły, co informuje o połączeniu z siecią.

Uwaga! Jeśli nowa aktualizacja nie jest dostępna, ta metoda spowoduje ponowne załadowanie aktualnej wersji systemu:

Naciśnij przycisk SoundTouch na pilocie zdalnego sterowania.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk napisów (CC), aż wskaźniki Wi-Fi, telewizora, SoundTouch oraz Bluetooth na głośniku soundbar zaczną migać na biało.

Zwolnij przycisk CC. System rozpocznie automatyczną aktualizację. Podczas aktualizacji systemu wskaźnik Wi-Fi będzie migać. Aktualizacja może potrwać 10 minut lub dłużej. Po jej zakończeniu system zostanie ponownie uruchomiony. Postęp aktualizacji można śledzić w aplikacji SoundTouch. Pasek postępu w aplikacji osiągnie wartość 100% po przeprowadzeniu aktualizacji głośnika soundbar i będzie wskazywał cały czas 100% w trakcie aktualizowania modułu basowego (jeśli jest podłączony).

Aktualizowanie za z wykorzystaniem kabla USB (metoda alternatywna)

Do wykonania tych czynności potrzebny jest kabel USB A-micro USB.

Kliknij poniższe łącze, aby pobrać plik aktualizacji.

Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Update.stu na pulpicie (nie wolno zmieniać nazwy pliku). Jeżeli monit nie jest widoczny, być może plik został pobrany automatycznie. Odszukaj plik Update.stu w stopce lub nagłówku okna przeglądarki albo w folderze pobranych plików.

Połącz za pomocą kabla USB-micro USB komputer z gniazdem oznaczonym jako „SERVICE” z tyłu głośnika soundbar.

W przeglądarce internetowej wpisz adres http://203.0.113.1:17008/update.html.

Uwaga! To łącze będzie działać tylko wtedy, gdy Twój system jest włączony i podłączony do gniazda USB komputera.

Na ekranie aktualizacji wybierz przycisk „WYBIERZ PLIK” (jeśli przycisk nie działa, kliknij puste pole po prawej stronie od przycisku „WYBIERZ PLIK”).

W oknie wyboru pliku odszukaj i wybierz plik Update.stu, który został pobrany wcześniej. Po wybraniu pliku jego nazwa pojawi się w polu po prawej stronie od przycisku „WYBIERZ PLIK”

Kliknij przycisk „PRZEŚLIJ” i poczekaj, aż aktualizacja zostanie zainstalowana:

  • Pasek postępu w oknie przeglądarki pokazuje stan aktualizacji.
  • Po zainstalowaniu system uruchomi się ponownie.