ODKRYJ NAJLEPSZĄ NA ŚWIECIE REDUKCJĘ HAŁASU: SŁUCHAWKI QUIETCOMFORT® II Z 90-DNIOWYM OKRESEM PRÓBNYM BEZ RYZYKA. WIĘCEJ INFORMACJI

Instrukcje i materiały do pobrania

Przewodniki i instrukcje obsługi produktów

Pobierz i zainstaluj aplikację Bose SoundTouch

Systemy CineMate, do których podłączono adapter SoundTouch, automatycznie wyszukują aktualizacje po uruchomieniu aplikacji SoundTouch. Jeśli aktualizacja będzie dostępna, aplikacja poinformuje o możliwości zaktualizowania.

Darmową aplikację SoundTouch można pobrać tutaj:

Dodatkowe funkcje aplikacji:

  • Zawiera szczegółowe instrukcje konfigurowania systemu SoundTouch™ w ciągu kilku minut
  • Ułatwia słuchanie stacji radiowych w Internecie i utworów z biblioteki muzycznej zapisanej na dysku lokalnym oraz korzystanie z popularnych usług muzycznych, takich jak Spotify®, Pandora®, iHeartRadio™, SiriusXM, Deezer i QPlay Dostępne usługi muzyczne mogą się różnić.
  • Umożliwia dodawanie ulubionej muzyki do zaprogramowanych ustawień, co pozwala na bezpośredni do nich dostęp z dowolnego systemu SoundTouch lub pilota
  • Za pomocą wielu systemów SoundTouch™ można odtwarzać tę samą lub inną muzykę w różnych pomieszczeniach

Ręczna aktualizacja systemu SoundTouch

Zanim zaczniesz

Aktualizacja systemu CineMate wymaga pustego napędu USB. Ta metoda aktualizacji zakłada, że adapter bezprzewodowy SoundTouch nie jest podłączony do systemu.

Jeśli adapter bezprzewodowy SoundTouch jest podłączony do systemu, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi aktualizacji systemów CineMate przy użyciu adaptera bezprzewodowego SoundTouch.

Aby zaktualizować system CineMate:

Włącz system. Dioda LED z tyłu modułu Acoustimass powinna świecić się stale i nie migać.

Włóż dysk USB do gniazda oznaczonego jako „Service” z tyłu modułu Acoustimass.

Po kilku sekundach dioda LED powinna zamigać na zielono i się wyłączyć. Jeśli dioda LED nie będzie zmieniać koloru podczas wkładania napędu USB, wyjmij napęd i włóż go ponownie.

Po wyłączeniu się diody LED wyjmij napęd USB.

Pobierz na komputer następujący program do aktualizacji systemu i otwórz go:

Włóż napęd USB do komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami programu do aktualizacji oprogramowania.

Aktualizowanie systemów CineMate przy użyciu adaptera bezprzewodowego SoundTouch

Ręczna aktualizacja za pomocą przewodu USB

Do wykonania tych czynności potrzebny jest przewód USB A do Micro USB.

Aktualizację systemu SoundTouch można wykonać za pomocą adaptera bezprzewodowego SoundTouch.

Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Update.stu na pulpicie (nie wolno zmieniać nazwy pliku). Jeżeli monit nie jest widoczny, być może plik został pobrany automatycznie. Odszukaj plik Update.stu w stopce lub nagłówku okna przeglądarki albo w folderze pobranych plików.

Za pomocą kabla USB-micro USB połącz komputer z gniazdem Setup A z tyłu adaptera bezprzewodowego SoundTouch.

W przeglądarce internetowej wpisz adres http://203.0.113.1:17008/update.html.

Uwaga! Łącze będzie działać tylko wtedy, gdy Twój system jest włączony i podłączony do gniazda USB komputera.

Na ekranie aktualizacji wybierz przycisk „WYBIERZ PLIK” (jeśli przycisk nie działa, kliknij puste pole po prawej stronie od przycisku „WYBIERZ PLIK”).

W oknie wyboru pliku odszukaj i wybierz plik Update.stu, który został pobrany wcześniej. Po wybraniu pliku jego nazwa pojawi się w polu po prawej stronie od przycisku „WYBIERZ PLIK”

Kliknij przycisk „PRZEŚLIJ” i poczekaj, aż aktualizacja zostanie zainstalowana:

Pasek postępu w oknie przeglądarki pokazuje stan aktualizacji.

Po zainstalowaniu system uruchomi się ponownie.

Aktualizowanie za pomocą napędu USB (metoda alternatywna)

Jeśli kabel USB A-micro USB nie jest dostępny, można przeprowadzić aktualizację za pomocą napędu USB. Wykonaj następujące czynności:

Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Update.stu na pulpicie (nie wolno zmieniać nazwy pliku). Jeżeli monit nie jest widoczny, być może plik został pobrany automatycznie. Odszukaj plik Update.stu w stopce lub nagłówku okna przeglądarki albo w folderze pobranych plików.

Skopiuj plik aktualizacji na napęd USB.

  • Włóż napęd USB do gniazda USB w komputerze.
  • Przeciągnij i upuść plik Update.stu na napęd.
  • Następnie wyjmij go z gniazda.

Włóż napęd USB do złącza oznaczonego jako SETUP B adaptera bezprzewodowego SoundTouch.

Odłącz przewód zasilania systemu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterujący po lewej stronie wskaźnika Wi-Fi w tylnej części adaptera bezprzewodowego SoundTouch.

Nie zwalniając przycisku sterującego, podłącz ponownie przewód zasilania do systemu

Odczekaj trzy sekundy, a następnie zwolnij przycisk sterujący.

Biały wskaźnik Wi-Fi® zacznie migać na różne sposoby. Może to potrwać do 10 minut. Po zakończeniu instalacji adapter uruchomi się ponownie,  następnie wskaźnik Wi-Fi zacznie świecić na pomarańczowo.

Uruchom aplikację SoundTouch na urządzeniu mobilnym lub w komputerze. Po zalogowaniu się do aplikacji dodaj system do swojego konta (w razie potrzeby).