Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Dostosowywanie poziomu akustycznej redukcji hałasu

Wykorzystując moduł sterowania

Funkcja akustycznej redukcji hałasu ogranicza poziom niepożądanego hałasu, zapewniając większą czystość dźwięku z zestawu słuchawkowego. Poziom redukcji hałasu można dostosować do własnych preferencji w zakresie odsłuchu i dźwięków otoczenia.

Po pierwszym włączeniu zestawu słuchawkowego funkcja redukcji hałasu jest włączona na najwyższy poziom. Można dostosować jej poziom, korzystając z przełącznika ANC modułu sterowania.

HIGH (WYSOKI): przestaw przełącznik na pozycję „HIGH” („WYSOKI”), aby uzyskać maksymalną ciszę i najwyższy poziom redukcji hałasu w całym spektrum dźwięków. To ustawienie zapewnia najlepszy stosunek sygnału do szumów w przypadku komunikacji radiowej oraz połączeń za pośrednictwem telefonu pokładowego.

 

MED („ŚREDNI”): tryb zoptymalizowany pod kątem mniej hałaśliwych jednostek.

 

LOW („NISKI”): najlepiej sprawdza się w przypadku komunikacji interpersonalnej.

Wykorzystując sterowanie dotykowe

Uwaga: funkcja sterowania dotykowego jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć funkcję sterowania dotykowego, zapoznaj się z tematem Ustawienia przełączników modułu sterowania.

W sytuacjach, w których konieczne jest skupienie się na sygnale, który nie dociera za pośrednictwem telefonu pokładowego lub zestawu Bluetooth, istnieje możliwość automatycznego ustawienia niskiego poziomu redukcji hałasu w jednej słuchawce poprzez dwukrotne jej dotknięcie.

Ponowne dwukrotne dotknięcie tej słuchawki lub przesunięcie przełącznika modułu sterowania na inną pozycję spowoduje wyrównanie poziomu akustycznej redukcji hałasu w obu słuchawkach.

Dodatkowe uwagi:

  • sterowanie dotykowe nie jest funkcją intuicyjnego sterowania. Aby włączyć tę funkcję, należy dwukrotnie dotknąć słuchawki w zdecydowany sposób
  • Ponieważ funkcja sterowania dotykowego zmienia poziom redukcji hałasu w danej słuchawce na niski, będzie ona działać wyłącznie w przypadku ustawienia przełącznika funkcji ANC na module sterowania na poziom wysoki lub średni. W przypadku ustawienia przełącznika na opcję Low (Niski) sterowanie dotykowe nie będzie działać.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.