Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Łączenie z siecią Wi-Fi po zmianie hasła

Dotyczy:

więcej...

Skorzystaj z poniższych wskazówek, jeżeli hasło sieci, z którą chcesz się połączyć, zmieniło się, lub chcesz połączyć system z inną siecią.

Otwórz aplikację SoundTouch.

W lewym górnym rogu wybierz ikonę Menu (≡).
Uwaga: w przypadku komputerów stacjonarnych i tabletów, jeśli ikona Menu (≡) nie jest widoczna, wysuwane menu może być już otwarte.

Wybierz „Settings” (Ustawienia).

Wybierz „Add or Reconnect Speaker” (Dodaj lub ponownie podłącz głośnik).

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie.

Jeśli występują trudności z połączeniem, zapoznaj się z sekcją Nie można ustanowić połączenia z siecią Wi-Fi.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.