Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Sparowane urządzenie Bluetooth® nie łączy się z głośnikiem

Aby rozwiązać problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli urządzenie wymaga podania hasła, sprawdź, czy wprowadzone hasło jest poprawne.

sprawdź, czy w urządzeniu docelowym jest włączona funkcja bluetooth.

urządzenie bluetooth może być poza zasięgiem. przenieś je bliżej głośnika.

jeśli z głośnikiem zostały już sparowanie dwa urządzenia bluetooth, wyłącz funkcję bluetooth w jednym z nich lub przenieś je poza zasięg głośnika.

naciskaj wielokrotnie przycisk bluetooth, aż usłyszysz nazwę żądanego urządzenia. aby uzyskać więcej informacji na temat nawiązywania połączenia przy użyciu tej metody, zapoznaj się z tematem przewijanie listy sparowanych urządzeń.

Bluetooth

usuń głośnik z listy urządzeń bluetooth, a następnie sparuj go ponownie.

wyczyść pamięć głośnika, a następnie ponownie sparuj urządzenie bluetooth i głośnik. aby usunąć wszystkie urządzenia z pamięci, wciśnij na ok. 10 sekund przycisk bluetooth; rozlegnie się komunikat głosowy/dźwięk. wszystkie urządzenia bluetooth zostaną skasowane z pamięci, a głośnik bose® soundlink® color stanie się wykrywalny.

Bluetooth

Wykonaj resetowanie głośnika. Więcej informacji zawiera temat Przywracanie fabrycznych ustawień systemu.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.