Zamów przed 21 grudnia, by otrzymać zamówienie przed świętami.
 

Przewijanie listy sparowanych urządzeń

Aby odtwarzać muzykę z urządzenia, które jest zapisane w pamięci głośnika, ale z którym głośnik nie jest połączony, wykonaj następujące czynności:

naciśnij przycisk bluetooth, aby usłyszeć komunikat informujący o aktualnie podłączonych urządzeniach.

Bluetooth

naciśnij ponownie przycisk bluetooth (w ciągu trzech sekund), aby nawiązać połączenie z kolejnym sparowanym urządzeniem.

Bluetooth

Powtarzaj krok 2, aż usłyszysz nazwę właściwego urządzenia.

aby można było skorzystać z tej funkcji, muszą być włączone komunikaty głosowe. w celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznaj się z tematem włączanie/wyłączanie komunikatów głosowych.

uwaga: za pomocą tej metody można połączyć z głośnikiem tylko jedno urządzenie bluetooth.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.