Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Parowanie z urządzeniem z funkcją NFC

Jeśli urządzenie obsługuje komunikację NFC (Near Field Communication), można je łatwo sparować ze słuchawkami.

upewnij się, że w urządzeniu do sparowania są włączone funkcje nfc i bluetooth®. więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Włącz słuchawki.

Ostrożnie przytknij na chwilę urządzenie do środkowego punktu prawej muszli słuchawek.

Jeśli w urządzeniu zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie parowania, zatwierdź tę operację.

po sparowaniu w słuchawkach usłyszysz komunikat „connected to [nazwa_urządzenia]” (połączono z [nazwa_urządzenia]) (o ile będą włączone komunikaty głosowe), a wskaźnik bluetooth zaświeci się na biało.

Uwaga: NFC to technologia łączności wymagająca, aby dwa komunikujące się urządzenia znajdowały się w odległości kilku centymetrów. Jeśli parowanie się nie powiedzie, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby dowiedzieć się, gdzie znaleźć strefę zbliżeniową dla łączności NFC. Następnie powtórz powyższe kroki, pamiętając o przytknięciu strefy zbliżeniowej parowanego urządzenia do środka prawej muszli słuchawek w kroku 3.

Jeśli dane urządzenie nie obsługuje łączności NFC, zapoznaj się z tematem Parowanie słuchawek z urządzeniem.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.