90-dniowy okres próbny bez ryzyka, 2-letnia gwarancja i bezpłatna dostawa standardowa dla zamówień powyżej 200 PLN

Parowanie telefonów przy użyciu technologii komunikacji z wieloma urządzeniami

technologia komunikacji z wieloma urządzeniami umożliwia zestawowi słuchawkowemu bose® bluetooth® zachowanie aktywnego połączenia z dwoma telefonami komórkowymi. oznacza to, że zestaw słuchawkowy jest gotowy do wykonania lub odebrania połączenia na przykład z telefonu osobistego lub służbowego.

przed skonfigurowaniem trybu komunikacji z wieloma urządzeniami co najmniej jedno urządzenie bluetooth® powinno zostać zapisane na liście parowania zestawu słuchawkowego. aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania urządzenia z funkcją bluetooth® na liście parowania, zapoznaj się z tematem parowanie zestawu słuchawkowego z urządzeniem.

aby włączyć i skonfigurować tryb komunikacji z wieloma urządzeniami, wykonaj następujące czynności:

W dolnej części zestawu słuchawkowego przesuń przełącznik zasilania do pozycji oznaczającej włączenie (widoczny będzie kolor zielony).

wyłącz funkcję bluetooth® we wszystkich urządzeniach bluetooth® już sparowanych z zestawem słuchawkowym. wskaźnik led bluetooth® będzie szybko migać (raz na sekundę), sygnalizując, że zestaw słuchawkowy nie jest już połączony ze sparowanym urządzeniem.

w górnej części zestawu słuchawkowego naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski zwiększania głośności oraz połączenia telefonicznego, aby włączyć tryb komunikacji z wieloma urządzeniami. wskaźnik led bluetooth® będzie migać powoli (raz na dwie sekundy).

Zwiększanie głośności

Połączenie telefoniczne

Bluetooth® LED

w nowym telefonie włącz funkcję bluetooth®. sposób wykonania tej czynności zależy od producenta i modelu telefonu. aby uzyskać dodatkową pomoc, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika urządzenia bluetooth®.

odszukaj listę urządzeń bluetooth® w menu bluetooth® nowego telefonu. możesz również ręcznie wyszukać urządzenie, a następnie wybrać pozycję „bose bt2”. po połączeniu obu urządzeń wskaźnik bluetooth® na zestawie słuchawkowym będzie migać, a następnie świecić na niebiesko, sygnalizując pomyślne nawiązanie połączenia. wskaźnik zgaśnie po upływie 30 sekund od pierwszego sparowania urządzeń. jeśli telefon wyświetli monit o podanie hasła, wprowadź cyfry 0000 i naciśnij przycisk ok. niektóre urządzenia wyświetlają również monit o zaakceptowanie połączenia.

Wyłącz zestaw słuchawkowy.

w obu telefonach włącz funkcję bluetooth®.

Włącz zestaw słuchawkowy.

zestaw słuchawkowy rozpoznaje urządzenia bluetooth® na podstawie priorytetów. domyślnie pierwsze sparowane urządzenie bluetooth® ma wyższy priorytet, a drugie urządzenie bluetooth® ma priorytet niższy. aby sprawdzić, który telefon ma wyższy priorytet, naciśnij dwukrotnie przycisk połączenia telefonicznego. priorytetowo traktowane jest także urządzenie, z którego jest wykonywane połączenie wychodzące. po określeniu priorytetu telefonów mają zastosowanie następujące reguły:

Połączenie telefoniczne

Podczas wykonywania połączenia wychodzącego

Urządzenie z wyższym priorytetem

naciśnięcie przycisku połączenia telefonicznego na zestawie słuchawkowym powoduje aktywowanie poleceń głosowych (jeśli ta funkcja została włączona).

Połączenie telefoniczne

Połączenia można wykonywać ręcznie.

Urządzenie z niższym priorytetem

Połączenia można wykonywać tylko ręcznie. Po ręcznym wykonaniu połączenia priorytet urządzenia zmienia się na wyższy.

Podczas odbierania połączenia przychodzącego

Urządzenie z wyższym priorytetem

W zestawie słuchawkowym słychać dzwonek.

naciśnięcie przycisku połączenia telefonicznego powoduje odebranie połączenia.

Połączenie telefoniczne

Urządzenie z niższym priorytetem

W zestawie słuchawkowym nie słychać dzwonka.

naciśnięcie przycisku połączenia telefonicznego powoduje odebranie połączenia. po odebraniu połączenia priorytet urządzenia zmienia się na wyższy.

Połączenie telefoniczne

W przypadku wyłączenia jednego z dwóch urządzeń wyższy priorytet zostaje ustawiony dla włączonego urządzenia.

Czy te informacje były pomocne?

Miło, dziękujemy za opinię. Dodatkowe komentarze można wpisać poniżej.
Przykro nam, że nasza strona nie spełniła Twoich oczekiwań. Napisz nam o swoich wrażeniach lub o tym, co możemy zrobić lepiej.
Wyślij
Dziękujemy za przesłanie dodatkowych informacji.