Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Włączanie / wyłączanie

W celu włączenia urządzenia:

Przytrzymaj przycisk zasilania / Bluetooth (górna część prawej słuchawki), dopóki kontrolka akumulatora nie zaświeci się na zielono, żółto lub czerwono (pokazując w ten sposób aktualny poziom naładowania). Ponadto usłyszysz dźwięk uruchamiania.

Przycisk zasilania / Bluetooth

W celu wyłączenia urządzenia:

Aby wyłączyć: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania / Bluetooth, aż wskaźnik akumulatora zaświeci się trzy razy i zgaśnie. Usłyszysz sygnały dźwiękowe wskazujące na wyłączenie zasilania. Wtedy możesz zwolnić przycisk zasilania / Bluetooth

Uwaga: Przytrzymanie przycisku zasilania / trybu Bluetooth po wyłączeniu słuchawek spowoduje włączenie trybu wykrywania. Pamiętaj, aby zwolnić przycisk zasilania zaraz po usłyszeniu dźwięku i w ten sposób wyłączyć słuchawki.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.