Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Przywracanie ustawień fabrycznych

Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z systemu oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 10 sekund przyciski Głośność - i AUX.

Aby ponownie skonfigurować system, otwórz aplikację Bose Music i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji. Jeśli masz więcej niż jeden produkt, dotknij ikony aplikacji My Bose w lewym górnym rogu, a następnie dotknij ikony +, aby dodać produkt.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.