Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Wysyłanie dźwięku przez Bluetooth do wielu systemów SoundTouch jednocześnie

Dotyczy:

więcej...

System SoundTouch obsługujący połączenia Bluetooth może przesyłać dźwięk odtwarzany z podłączonego urządzenia Bluetooth do innych systemów SoundTouch w sieci, nawet jeśli te inne systemy nie obsługują technologii Bluetooth

Przed rozpoczęciem:

Upewnij się, że korzystasz z systemu SoundTouch obsługującego połączenia Bluetooth. Jeśli nie masz pewności, zapoznaj się z sekcją Systemy SoundTouch obsługujące połączenia Bluetooth.

Aby przesyłać dźwięk przez Bluetooth do wielu systemów jednocześnie:

  1. Sparuj urządzenie Bluetooth z systemem SoundTouch. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Parowanie urządzenia obsługującego Bluetooth za pomocą aplikacji SoundTouch.
  2. U dołu aplikacji dotknij nazwy systemu (lub kliknij ją), aby otworzyć elementy sterujące systemu.
  3. Przesuń ikony systemu w lewo lub w prawo, aby znaleźć system SoundTouch z obsługą połączeń Bluetooth.
  4. Pod suwakiem głośności wybierz znak „+” po prawej stronie nazwy systemu, którego chcesz posłuchać, lub wybierz „PLAY ALL” (Odtwórz wszystkie), aby odtworzyć muzykę na wszystkich systemach.

Wskazówki dotyczące zarządzania wieloma zgrupowanymi systemami

  • Do grupy można dodać dowolną liczbę systemów w sieci. Można także dodać wszystkie jednocześnie, wybierając opcję „PLAY ALL” (Odtwórz wszystkie).
  • System można usunąć z grupy, klikając ikonę (lub dotykając ikony) „X” obok nazwy wybranego systemu.
  • Każdy zgrupowany głośnik SoundTouch ma swój własny suwak głośności. U dołu listy systemów znajduje się główny suwak, który pozwala zwiększać lub zmniejszać głośność wszystkich systemów w grupie z zachowaniem ich względnej głośności względem siebie.
  • Zasięg Bluetooth to około 9 metrów. Może być jednak zredukowany przez zakłócenia, np. ściany lub drzwi. Podczas przesyłania dźwięku przez Bluetooth źródłowe urządzenie Bluetooth powinno znajdować się w odległości 9 metrów od hosta. W przeciwnym razie połączenie Bluetooth zostanie utracone.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.