Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Wskaźniki stanu systemu

Umieszczone na górze głośnika SoundLink® wskaźniki stanu informują o aktywnym źródle dźwięku/aktywnej funkcji.

informuje o stanie funkcji bluetooth® głośnika po wybraniu źródła bluetooth:

  • Miga na niebiesko — głośnik wykrywalny i gotowy do sparowania z urządzeniem.
  • Miga na biało — próba nawiązania połączenia ze sparowanym urządzeniem.
  • Świeci na biało — połączono ze sparowanym urządzeniem.
  • Miga podczas zwiększania lub zmniejszania głośności, gdy źródłem dźwięku jest urządzenie Bluetooth. Miganie wskaźnika przy wciśniętym przycisku regulacji głośności oznacza ustawienie maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności.

Głośnik odtwarza dźwięk ze źródła podłączonego do gniazda AUX IN. Wskaźnik miga podczas zwiększania lub zmniejszania głośności dźwięku ze źródła AUX. Miganie wskaźnika przy wciśniętym przycisku regulacji głośności oznacza ustawienie maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności.

Miga, gdy dźwięk jest wyciszony.

Informuje o poziomie energii akumulatora lub stanie ładowania. Więcej informacji na temat wskaźnika stanu akumulatora można znaleźć tutaj.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.