Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Korzystanie z przełącznika dodatkowego źródła dźwięku

Jeśli do zestawu słuchawkowego jest podłączone przynajmniej jedno dodatkowe źródło dźwięku, trzeba określić sposób odtwarzania dźwięku z tych dodatkowych źródeł. Aby wybrać sposób odtwarzania dźwięku ze źródeł dodatkowych, skorzystaj z przełącznika dodatkowego źródła dźwięku na module sterowania.

Przełącznik można ustawić w trzech położeniach: MUTE, MIX i OFF.

położenie

funkcja

Telefon pokładowy ma pierwszeństwo przed wszystkimi dodatkowymi źródłami dźwięku.

opis

Po wykryciu sygnału telefonu pokładowego wszystkie dodatkowe źródła dźwięku zostają przejściowo wyciszone. Dźwięk z dodatkowych źródeł zostaje włączony po zakończeniu odbierania sygnału telefonu pokładowego.

położenie

funkcja

Dźwięk z telefonu pokładowego miesza się z dźwiękiem z dodatkowych źródeł dźwięku.

opis

Słychać zarówno dźwięk z telefonu pokładowego, jak i z dodatkowych źródeł dźwięku. Podczas rozmowy prowadzonej z użyciem telefonu pokładowego jest nadal odtwarzany dźwięk z podłączonego urządzenia.

Uwaga: w trybie MIX słychać maksymalnie dwa źródła dźwięku — telefon pokładowy i jedno źródło dodatkowe.

położenie

funkcja

tylko telefon pokładowy.

uwaga: w trybie off zasilanie bluetooth® jest odłączone, a wszystkie anteny są wyłączone.

opis

aktywne jest tylko połączenie z telefonem pokładowym. wszystkie dodatkowe źródła dźwięku są wyłączone.

uwaga: jeśli przełączysz się w tryb off w czasie połączenia ze źródłem bluetooth, po następnym włączeniu zestawu słuchawkowego może być konieczne ponowne nawiązanie połączenia bluetooth.

Uwaga: można słuchać tylko jednego dodatkowego źródła dźwięku. Dźwięk z dodatkowego źródła nigdy nie wyłącza komunikacji z użyciem telefonu pokładowego.

uwaga: przychodzące i wychodzące połączenia telefoniczne powodują automatycznie wyciszanie wszystkich innych źródeł dźwięku (o ile przełącznik dodatkowego źródła dźwięku został ustawiony w pozycji mute lub mix). podczas połączenia telefonicznego przez bluetooth dźwięk z telefonu pokładowego i dźwięk połączenia będą słyszane jako mieszane.

Aby dowiedzieć się, jak przypisać priorytet dodatkowym źródłom dźwięku, zapoznaj się z tematem Ustawienia przełączników modułu sterowania.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.