Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Brak obrazu w telewizorze

Jeśli telewizor nie wyświetla obrazu, wykonaj następujące czynności:

Upewnij się, że telewizor jest włączony i że wybrano w nim odpowiednie wejście. Sprawdź również, czy dane wejście telewizora jest aktywne. Niektóre telewizory wyłączają lub ukrywają wejścia. Aby uzyskać pomoc związaną z wybieraniem i włączaniem/wyłączaniem wejść telewizora, skorzystaj z instrukcji obsługi telewizora.

Zresetuj jednostkę sterującą, wykonując następujące czynności:

Wyłącz jednostkę sterującą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund jej przycisk zasilania.

Gdy zgaśnie czerwony wskaźnik, zwolnij przycisk zasilania. Sprawdź, czy teraz obraz jest wyświetlany.

Odłącz i podłącz ponownie kabel wideo — zarówno do gniazda urządzenia źródłowego, jak i gniazda na tylnym panelu jednostki sterującej.

Jeśli jest to możliwe, użyj innego kabla wideo. Problem może być związany z danym kablem.

sprawdź, czy urządzenie znajduje się na liście źródeł „source”. naciśnij przycisk source na pilocie, aby wyświetlić listę skonfigurowanych urządzeń. jeśli nie ma na niej danego urządzenia, zapoznaj się z tematem podłączanie urządzenia audio-wideo.

Połącz wyjście wideo urządzenia źródłowego bezpośrednio z telewizorem. Jeśli to nie pomoże, przyczyną problemu może być podłączone urządzenie źródłowe, telewizor lub użyty kabel.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.