NOWE PRODUKTY JUŻ TU SĄ! ZAPOZNAJ SIĘ Z NIMI.
Sklepy Koszyk
Budynki i ruch miejski

Nasze metody

Idea zrównoważonego rozwoju odzwierciedla główne wartości firmy Bose, wpisując się w nasze dążenie do doskonałości i wspólne starania na rzecz uczciwego prowadzenia działalności z poszanowaniem godności innych. Zrównoważony rozwój wcielamy w życie podczas codziennej pracy na wszystkich poziomach organizacji. W ten sposób ta filozofia wpływa na nasze myślenie i prowadzenie działalności.

Program zrównoważonego rozwoju firmy Bose stanowi podstawę naszych działań w zakresie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej oraz dobrego zarządzania. Pragniemy wdrożyć wiodące praktyki w zakresie zarządzania środowiskowego i społecznego oraz wprowadzić podejście sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi w naszej firmie. W ramach dążenia do tego celu opracowaliśmy wieloletnią strategię zrównoważonego rozwoju, która polega na tworzeniu produktów odpowiadających potrzebom naszych klientów, angażowaniu naszych pracowników, aby pomóc im w pełni wykorzystać potencjał, a także szukaniu skutecznych sposobów na wspieranie lokalnych społeczności.

Firma Bose zawsze szuka sposobów na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w swoich produktach i działalności. Nasz świat coraz szybciej zmierza w kierunku zrównoważonej przyszłości, dlatego szukamy sposobów, które pozwolą nam przyczynić się do tych zmian, nie tylko poprzez określenie sposobów wdrożenia zasad ESG w naszych produktach, lecz także w całym łańcuchu dostaw. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty pod kątem zrównoważonego rozwoju poprzez szersze wykorzystanie materiałów niskoemisyjnych i analizowanie możliwości zmiany projektu opakowań, podejmując przy tym ważne działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W oparciu o szczegółową ocenę istotności opracowaliśmy program obiegu zamkniętego produktów i plan działania skoncentrowany na kilku kluczowych obszarach: zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, zrównoważonych opakowaniach, możliwości naprawiania produktów, redukcji odpadów i zmniejszeniu zużycia energii. Wszystkie te działania mają wpływ na każdy z etapów cyklu życia produktu.