90-dniowy okres próbny bez ryzyka, 2-letnia gwarancja i bezpłatna dostawa standardowa dla zamówień powyżej 200 PLN
Mężczyzna na pieszej wycieczce

Nasze metody

Idea zrównoważonego rozwoju odzwierciedla główne wartości firmy Bose, wpisując się w nasze dążenie do doskonałości i wspólny wysiłek na rzecz uczciwego prowadzenia działalności z poszanowaniem godności innych. Wcielamy tę ideę w życie podczas codziennej pracy na wszystkich poziomach organizacji. W ten sposób wpływa ona na nasze myślenie i prowadzenie działalności.

Program zrównoważonego rozwoju firmy Bose zarządza naszą odpowiedzialnością ekonomiczną, społeczną i ekologiczną. Pragniemy wdrożyć wiodące praktyki w zakresie zarządzania środowiskowego i społecznego oraz wprowadzić podejście sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi w naszej firmie. Dążąc do tego celu, opracowaliśmy wieloletnią strategię zrównoważonego rozwoju, która polega na tworzeniu produktów odpowiadających potrzebom naszym klientów, angażowaniu naszych pracowników, aby pomóc im w pełni wykorzystać swoje możliwości, oraz szukaniu skutecznych sposobów na wsparcie lokalnych społeczności.

W 2021 roku zaktualizowaliśmy naszą ocenę istotności, aby upewnić się, że skupiamy się na najważniejszych zagadnieniach. Wyniki tej oceny wpłyną na naszą strategię i cele na przyszłość oraz zagwarantują, że nasze działania będą nadal wspierać naszą działalność i będą zgodne z potrzebami i wartościami naszych interesariuszy.