Sklepy Koszyk
Budynki i ruch miejski

Nasze metody

Idea zrównoważonego rozwoju odzwierciedla główne wartości firmy Bose, wpisując się w nasze dążenie do doskonałości i wspólny wysiłek na rzecz uczciwego prowadzenia działalności z poszanowaniem godności innych. Wcielamy tę ideę w życie podczas codziennej pracy na wszystkich poziomach organizacji. W ten sposób wpływa ona na nasze myślenie i prowadzenie działalności.

Program zrównoważonego rozwoju firmy Bose stanowi podstawę naszych działań w zakresie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej oraz dobrego zarządzania. Pragniemy wdrożyć wiodące praktyki w zakresie zarządzania środowiskowego i społecznego oraz wprowadzić podejście sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi w naszej firmie. W ramach dążenia do tego celu opracowaliśmy wieloletnią strategię zrównoważonego rozwoju, która polega na tworzeniu produktów odpowiadających potrzebom naszych klientów, angażowaniu naszych pracowników, aby pomóc im w pełni wykorzystać potencjał, oraz szukaniu skutecznych sposobów na wsparcie lokalnych społeczności.

Nasza ostatnia ocena istotności została przeprowadzona w 2021 r. i obecnie jesteśmy w trakcie ciągłego dostosowywania naszej strategii i celów, aby dalej rozwijać działania naszej organizacji, zwiększając nasz pozytywny wpływ.