Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych za pośrednictwem technologii Bluetooth®

Przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest sparowany z telefonem. Patrz sekcja Parowanie urządzenia Bluetooth®. Skorzystaj z poniższego wykazu funkcji obsługiwanych za pomocą przycisku funkcyjnego Bluetooth:

Aby wykonać połączenie:
Wybierz numer w telefonie. Połączenie zostanie automatycznie przekierowane na zestaw słuchawkowy.

 

Aby uaktywnić komunikaty głosowe (jeśli są dostępne):
Jeśli nie ma aktywnych lub przychodzących połączeń, naciśnij krótko przycisk funkcyjny Bluetooth.

 

Aby odebrać połączenie:
Naciśnij krótko przycisk funkcyjny Bluetooth. Usłyszysz krótki sygnał, a następnie połączenie przychodzące.

 

Aby zakończyć połączenie:
Naciśnij krótko przycisk funkcyjny Bluetooth. Usłyszysz dwa krótkie sygnały — informujące, że połączenie zostało zakończone.

 

Aby zignorować połączenie przychodzące:
Naciśnij przycisk funkcyjny Bluetooth i przytrzymaj go przez sekundę.

 

Aby ponownie wybrać ostatni numer:
Jeśli nie ma aktywnych lub przychodzących połączeń, naciśnij przycisk funkcyjny Bluetooth dwa razy w krótkim odstępie czasu.

 

Aby przekierować dźwięk do telefonu komórkowego:
W trakcie rozmowy naciśnij przycisk funkcyjny Bluetooth i przytrzymaj go przez trzy–cztery sekundy. Dźwięk zostanie przekierowany do telefonu komórkowego, a połączenie Bluetooth pozostanie aktywne.

Przy braku połączenia z telefonem pokładowym można dokończyć trwającą rozmowę. Po upływie ok. trzech minut od zakończenia połączenia zestaw słuchawkowy się wyłączy. Na potrzeby korzystania z zestawu słuchawkowego przy braku połączenia z telefonem pokładowym (używania go do słuchania muzyki z innych źródeł lub do odbierania połączeń) zaleca się dezaktywować funkcję automatycznego wyłączania. Patrz temat Ustawienia przełączników modułu sterowania, aby uzyskać pomoc.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.