Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych za pośrednictwem modeli obsługujących technologię Bluetooth®

przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest sparowany z telefonem. patrz parowanie z urządzeniem obsługującym technologię bluetooth®. skorzystaj z poniższego wykazu funkcji obsługiwanych za pomocą przycisku funkcyjnego bluetooth:

aby wykonać połączenie:
wybierz numer w telefonie. połączenie zostanie automatycznie przekierowane na zestaw słuchawkowy.

aby uaktywnić komunikaty głosowe (jeśli są dostępne):
when there are no active or incoming calls, briefly press the bluetooth function button.

aby odebrać połączenie:
krótko naciśnij przycisk funkcyjny bluetooth. usłyszysz krótki sygnał, a następnie połączenie przychodzące.

aby zakończyć połączenie:
krótko naciśnij przycisk funkcyjny bluetooth. usłyszysz dwa krótkie sygnały — informujące, że połączenie zostało zakończone.

aby zignorować połączenie przychodzące:
press the bluetooth function buttoni przytrzymaj go przez sekundę.

aby ponownie wybrać ostatni numer:
when there are no active or incoming calls, press the bluetooth function button dwukrotnie w krótkim odstępie czasu.

aby przekierować dźwięk do telefonu komórkowego:
w trakcie rozmowy naciśnij przycisk funkcyjny bluetooth i przytrzymaj go przez trzy–cztery sekundy. dźwięk zostanie przekierowany do telefonu komórkowego, a połączenie bluetooth pozostanie aktywne.

Przycisk funkcyjny Bluetooth

Przy braku połączenia z telefonem pokładowym można dokończyć trwającą rozmowę. Po upływie ok. trzech sekund od zakończenia połączenia zestaw słuchawkowy się wyłączy. Na potrzeby korzystania z zestawu słuchawkowego przy braku połączenia z telefonem pokładowym (używania go do słuchania muzyki z innych źródeł lub do odbierania połączeń) zaleca się dezaktywować funkcję automatycznego wyłączania. Patrz temat Ustawienia przełączników modułu sterowania.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.