ODKRYJ NAJLEPSZĄ NA ŚWIECIE REDUKCJĘ HAŁASU: SŁUCHAWKI QUIETCOMFORT® II Z 90-DNIOWYM OKRESEM PRÓBNYM BEZ RYZYKA. WIĘCEJ INFORMACJI

Sound is power.

Nasi pracownicy

Lila Snyder

Dyrektor Generalny

Kierownictwo wyższego szczebla

Jim Scammon

Jim Scammon

Prezes i dyrektor ds. operacyjnych

Greta Bouley

Greta Bouley

Radca prawny i sekretarz korporacyjny

John Brosnahan, CFA

John Brosnahan, CFA

Dyrektor finansowy

Raza Haider

Raza Haider

Dyrektor ds. produktu

Laura Cooley Johnson

Laura Cooley Johnson

Dyrektor ds. zasobów ludzkich

Rashaan Josey

Rashaan Josey

Starszy wiceprezes ds. branży samochodowej

Kevin Manzolini

Kevin Manzolini

Dyrektor ds. technicznych

Jim Mollica

Jim Mollica

Dyrektor ds. marketingu

Nick Smith

Nick Smith

Starszy wiceprezes ds. strategii i rozwoju działalności

Zarząd

Bob Maresca

Bob Maresca

Prezes zarządu

Herb Batchelder

Herb Batchelder

Dyrektor

Patrick Rondeau

Patrick Rondeau

Dyrektor

Laurie Yoler

Laurie Yoler

Dyrektor

Sherwin Greenblatt

Sherwin Greenblatt

Emerytowany dyrektor